Hava ve Nemli Hava Konusuna Giriş

Hava ve Nemli Hava Konusuna Giriş

Nefes alırken aslında ne soluduğunuzu biliyor musunuz? Dünyadaki yaşam açısından hayati önem taşımanın yanı sıra bu, basınçlı hava konusunun en önemli bileşenidir. Havayı anlamak, basınçlı havayı anlamanın ilk adımıdır. Gelin buna daha yakından bakalım.

Hava nedir?

hava nedir? Bu, basınçlı hava wiki sitesinde hava için kullanılan simgedir.

Hava renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz karışımıdır. Birçok gazın karışımından oluşur ancak en önemli bileşenleri oksijen (%21) ve nitrojendir (%78). Bu bileşim deniz seviyesinden 25 kilometrelik bir irtifaya kadar görece sabittir. Hava saf bir kimyasal madde değil, mekanik olarak karıştırılmış bir maddedir. Bu nedenle, örneğin soğutma yoluyla bileşenlerine ayrılabilir. Atmosferik hava her zaman şu veya bu şekilde toz, kum, kurum ve tuz kristalleri gibi katı maddelerle kirlenir. Kirliliğin derecesi nüfusun çok olduğu yerlerde daha yüksekken kırsal kesimde ve daha yüksek irtifalarda daha düşüktür.

Nemli hava nedir?

Hava, kuru hava ve su buharının bir karışımı olarak düşünülebilir. Su buharı içeriyorsa nemli hava olarak adlandırılır ancak havanın nemi çok geniş sınırlar içinde değişebilir. Bunun aşırı uçları tamamen kuru hava ve neme doymuş havadır. Havanın tutabildiği maksimum su buharı basıncı yükselen sıcaklıkla birlikte artar. Her sıcaklığa karşılık gelen bir maksimum su buharı basıncı vardır. Hava normalde maksimum basınca ulaşılabilecek kadar çok su buharı içermez. Bağıl buhar basıncı (bağıl nem olarak da anılır) gerçek kısmi buhar basıncı ile aynı sıcaklıktaki doymuş basınç arasında bir durumdur. Çiğlenme noktası havanın su buharıyla doyduğu sıcaklıktır. Bunun ardından, sıcaklık düşerse su yoğuşur. Atmosferik çiğlenme noktası su buharının atmosferik basınçta yoğuşmaya başladığı sıcaklıktır. Basınç çiğlenme noktası artan basınçtaki eşdeğer sıcaklıktır.